About Us

HG FARM CO.,LLC
Công Ty TNHH Một thành viên HG FARM (HG FARM CO.,LLC)

HG FARM được thành lập năm 2019 tại Việt Nam. HG FARM tập trung vào một tiêu chí cốt lõi, đó là "Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp bền vững".
HG FARM Liability Limited Company (HG FARM CO.,LLC)

HG FARM was founded in 2019 in Vietnam. HG FARM focuses on one core criteria, which is "Investments and Developments in Sustainable Agriculture".


Contact Us

CÔNG TY TNHH MTV HG FARM

SĐT: +84907466333

Email: hgfarmcnc@gmail.com

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Ấp Thạnh Hoà 2, Xã Hoả Tiến, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

HG FARM CO.,LLC

Phone number: +84907466333

Email: hgfarmcnc@gmail.com

Address: Pham Hung Street, Thanh Hoa 2 Hamlet, Hoa Tien Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province, Vietnam.