HG FARM CO.,LLC

CÔNG TY TNHH MTV HG FARM

Công Ty TNHH MTV HG FARM hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hoạt động sản xuất điện năng lượng mặt trời áp mái; Trồng cây ăn quả, các loại rau ăn lá và hoạt động dịch vụ chăn nuôi, dịch vụ sau thu hoạch dưới hệ thống điện mặt trời áp mái.

HG FARM Limited Liability Company is a business operates as a non-state enterprise. Our company produces energy from rooftop solar power; Plants fruit trees, leaf vegetables and operates animal husbandry, post-harvest services under the rooftop solar power system.


featured

PRODUCTS

Sản phẩm nổi bật của HG FARM

news

&

events

Tin tức và Sự kiện
About Us

CÔNG TY TNHH MTV HG FARM

SĐT: +84907466333

Email: hgfarmcnc@gmail.com

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Ấp Thạnh Hoà 2, Xã Hoả Tiến, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

HG FARM CO.,LLC

Phone number: +84907466333

Email: hgfarmcnc@gmail.com

Address: Pham Hung Street, Thanh Hoa 2 Hamlet, Hoa Tien Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province, Vietnam.