News & Events

Phỏng vấn ông Trần Chí Hùng - Giám đốc SNNPTNT Hậu Giang về việc "Thu hút nguồn lực để nông nghiệp bức phá"

13/06/2022

"Cần nâng cao hiệu quả ứng dụng, nhân rộng mô hình công nghệ cao"

03/03/2022

Ý kiến của SNNPTNT Đồng Tháp gửi đến SKHĐT về "dự án Trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái tại huyện Lai Vung"

10/02/2022

"Công tác triển khai thực hiện thu hút đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang năm 2021"

20/12/2021

"Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang: Trao 583 phần quà đại đoàn kết"

17/09/2021

"Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khải sát Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang"

10/11/2020

"Dự án đầu tư: Mô hình trình diễn và thực nghiệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao"

18/10/2020

"Hội thảo 'Hợp tác, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp về công nghệ tưới tiết kiệm và thông minh cho cây trồng'"

13/10/2020

"Hậu Giang 'dọn chỗ' đón nhiều dự án đầu tư mới"

05/03/2020

"Sẽ đầu tư khu liên hợp điện mặt trời và mô hình ứng dụng công nghệ cao tại huyện Long Mỹ"

08/07/2019